An Phong khởi công dự án The Sun Tower vị trí vàng Ba Son

.
.
.
.