An Phong khởi công dự án The Sun Tower vị trí vàng Ba Son