Dự án chung cư cạnh Metro ở Linh quận Trung Thủ Đức sắp triển khai