Kiến nghị Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất ở Ba Son

.
.
.
.