Metro Bến Thành – Suối Tiên dài gần 20 km đã kết nối thông toàn tuyến