Metro Bến Thành – Suối Tiên dài gần 20 km đã kết nối thông toàn tuyến

.
.
.
.