Dự án lấn biển Cần Giờ của Vingroup quy mô thế nào?

.
.
.
.