Cất nóc Bệnh viện Vạn Phúc Sài Gòn vốn đầu tư 864 tỷ