Doanh nghiệp “tí hon” muốn hồi sinh dự án Saigon One Tower