Đặc quyền chỉ dành cho 23 chỉ nhân độc bản tại Vinhomes Grand Park