Cầu Cần Giờ sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh đột phá về hướng biển