Phía Đông TpHCM đón cơ hội phát triển đô thị sinh thái