Hai con đường có giá đất 300 triệu/m2 nhờ Thủ Thiêm

.
.
.
.