Xuất hiện 5 đại gia đấu thầu siêu dự án bán đảo Bình Quới Thanh Đa