Alpha King chuẩn bị ra mắt giai đoạn 2 tòa tháp Alpha Hill

.
.
.
.