Tiến độ dự án Vinhomes Grand Park tháng 3/2021

.
.
.
.