Novaland ký kết hợp tác chiến lược với Lotte E&C

.
.
.
.