Tại sao Đông Sài Gòn tiếp tục giữ vị thế tâm điểm đầu tư?