Khu công nghệ cao 2 ở Long Phước, Thành phố Thủ Đức rộng 166ha