Đường vành đai 3 đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch chuẩn bị xây dựng

.
.
.
.