Khởi công dự án khu đô thị Sài Gòn Bình An quy mô 117 ha