Meyhomes Capital Phú Quốc tổ chức trải nghiệm cho chuyên viên bán hàng