Đầu tư khép kín đường vành đai 2 bằng vốn ngân sách