Dự án chung cư Hà Đô ở Phạm Văn Đồng sắp triển khai