Biệt thự thấp tầng “tăng nhiệt” tại thành phố phía Đông tương lai