Giá đất Cần Giờ tăng hơn 200% sau các cơn sốt đất

.
.
.
.