Sẽ có khu tài chính tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ