Gần 200 triệu đồng mỗi m2 đất trên bán đảo Thanh Đa

.
.
.
.