Cần Giờ như cô gái 16 tuổi, có tiềm năng thành hoa khôi