Quỹ đất ở Phú Quốc đang trong tay các ông lớn nào?

.
.
.
.