Bình Dương sắp có thêm thành phố Thuận An và Dĩ An