Chương trình bán hàng Aqua City phân khu The Elite mở rộng 2/2020