Giá đất TP HCM cao nhất 162 triệu đồng mỗi m2

.
.
.
.