Khu dân cư ở Hiệp Bình Chánh bị bán cho xã hội đen