Khu đô thị Vạn Phúc City đẩy mạnh tiện ích trường học