Chủ đất bao hàng rào ngăn lực lượng vào cưỡng chế

.
.
.
.