Việt Hương khai trương mỹ phẩm Hương Thị tại Vạn Phúc City