Bán biệt thự cổ kiến trúc Pháp đối diện Nhà thờ Đức Bà ở số 03 Công xã Paris, Quận 1