CapitaLand mua lại quỹ đất 8 ha tại Thành phố Thủ Đức