Khu đô thị Vạn Phúc đẩy mạnh hoàn thiện tiện ích trong năm 2021