Aqua City ra mắt biệt thự mini đảo Phượng Hoàng

.
.
.
.