Quy hoạch hạ tầng tạo nên sức hút cho Đông Sài Gòn