Mua nhà đến lúc nhận mới phải thanh toán cùng Masterise và Techcombank

.
.
.
.