Những yếu tố giúp Thảo Điền quy tụ dự án hạng sang