Hơn 20 năm khát vọng hướng ra biển Cần Giờ

.
.
.
.