Hơn 350 tỷ hoàn thiện phố đi bộ tại khu đô thị Vạn Phúc City