Gần 3 km đường Vành đai 2 đoạn Thủ Đức còn dang dở