Dự án Cần Giờ là kết hợp hoàn hảo giữa kinh tế và sinh thái