Vạn Phúc City sắp khánh thành công trình nhạc nước trên Hồ Đại Nhật