Khởi công dự án xóa điểm ngập đường Võ Văn Ngân

.
.
.
.