Tiến độ xây dựng thần tốc tại dự án Aqua City 9/2020