Góc nhìn chuyên gia về dự án Đô thị lấn biển Cần Giờ của Vingroup